Το τελευταίο γνωμικό που κατατέθηκε

Ο Χρύσιππος ο Σολεύς είπε: " "Θα συμπεραίναμε στην περίπτωση ενός όμορφου σπιτιού ότι χτίστηκε για τους ιδιοκτήτες τους και όχι για ποντίκια. Οφείλουμε επομένως, με τον ίδιο τρόπο, να θεωρούμε το σύμπαν σαν το σπίτι των θεών.""

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2008

18/12 Demonstration in all Europe


Thursday 18/12 Demonstration in all Europe
Άντισταση Resistance Resistencia Weerstand Widerstand Resistenza
Odporność Resistência Cопротивление Otpor Odpor Modstand Motstand Rezistenţă Oтпор Odpornost Resistens Oпір

Εγγραφή μέσω email

Enter your email address:

Blog Widget by LinkWithin