Το τελευταίο γνωμικό που κατατέθηκε

Ο Χρύσιππος ο Σολεύς είπε: " "Θα συμπεραίναμε στην περίπτωση ενός όμορφου σπιτιού ότι χτίστηκε για τους ιδιοκτήτες τους και όχι για ποντίκια. Οφείλουμε επομένως, με τον ίδιο τρόπο, να θεωρούμε το σύμπαν σαν το σπίτι των θεών.""

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

32 επιτυχημένοι ψυχοπαθείς συνιστούν συμμετοχή στο σύστημα της καταπίεσης με σκοπό το χρηματικό κέρδος. Αυτοί ξέρουν...

Εγγραφή μέσω email

Enter your email address:

Blog Widget by LinkWithin