Το τελευταίο γνωμικό που κατατέθηκε

Ο Χρύσιππος ο Σολεύς είπε: " "Θα συμπεραίναμε στην περίπτωση ενός όμορφου σπιτιού ότι χτίστηκε για τους ιδιοκτήτες τους και όχι για ποντίκια. Οφείλουμε επομένως, με τον ίδιο τρόπο, να θεωρούμε το σύμπαν σαν το σπίτι των θεών.""

Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

Ο δύσκολος δρόμος


"Είναι στενή η πύλη και γεμάτη δυσκολίες
η οδός που οδηγεί στη ζωή,
και λίγοι είναι εκείνοι που την βρίσκουν."
Ματθ. 7:14

"Οι σοφοί είπαν ότι το μονοπάτι είναι
στενό και δύσκολο να το διασχίσεις,
στενό σαν την άκρη ενός ξυραφιού."
Κάθα Ουπανισάντ ΙΙΙ,14

 Γράφει ο Πασκάλ στους στοχασμούς του (Έκδοση Sellier §29 ή Brunschvicg §413 Μετάφραση Ν. Ματσούκα):
"Αυτός ο εσωτερικός πόλεμος του λόγου (γαλλικό κείμενο: raison=λογική) εναντίον των παθών έκανε εκείνους, που έχουν θελήσει την ειρήνη, να μοιραστούν σε δύο μερίδες. Οι μεν θέλησαν να αρνηθούν τα πάθη και να γίνουν θεοί, οι δε να αρνηθούν το λόγο και να γίνουν άγρια θηρία: η περίπτωση του Des Barreaux¹. Αλλά δεν κατόρθωσαν τίποτα μήτε οι μεν μήτε οι δε. Και ο λόγος παραμένει πάντοτε εκείνος που ψέγει τη μικρότητα και την αδικία των παθών και ταράζει την απραξία εκείνων που παραδίνονται σ' αυτά. Και τα πάθη παραμένουν πάντοτε ζωντανά σε κείνους που θέλουν να τα αρνηθούν."

¹ Ποιητής γεννημένος το 1602. Γνωστός ηδονιστής και άθεος. Εδώ ο Πασκάλ υπαινίσσεται τους παρακάτω στοίχους του από ένα ποίημα: "Και με το να αναζητώ τη λογική/ έγινα άγριο θηρίο"


Ο Ζαρατούστρα του Νίτσε, μιλώντας στο πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο στην αγορά περιμένοντας να παρακολουθήσει έναν ακροβάτη να εκτελεί το δύσκολο έργο του, είπε τα παρακάτω:
"Ο άνθρωπος είναι ένα σκοινί, δεμένο μεταξύ κτήνους και υπερανθρώπου - ένα σκοινί πάνω από μία άβυσσο. Ένα επικίνδυνο πέρασμα, μια επικίνδυνη διαδρομή, ένα επικίνδυνο κοίταγμα προς τα πίσω, μια επικίνδυνη δόνηση και σταμάτημα."
"Αυτό που είναι μεγαλειώδες στον άνθρωπο είναι ότι είναι μια γέφυρα και όχι ένα τέλος: Αυτό που μπορεί να αγαπηθεί σε έναν άνθρωπο είναι ότι είναι ένα προοίμιο και μια καταβύθιση" (θάνατος)

Το να μάθεις να ζεις είναι να ισορροπείς στο τεντωμένο σου σκοινί βαστώντας το κοντάρι που σου δόθηκε. Το κοντάρι από την μια μεριά βαραίνει από τη λογική σου και από την άλλη από τα πάθη σου.
Πάρε παράδειγμα από την επιστήμη: βασίστηκε στη λογική και δημιούργησε ένα τέρας. Έχουμε πρόοδο και μάλιστα ταχύτατη αλλά για που; Έχουμε τόσα πράγματα αλλά αντί να μας εξυπηρετούν μας σκλαβώνουν.  
Πάρε παράδειγμα από τους μοναχούς: πολέμησαν με μίσος την επιθυμία και το μόνο που βρήκαν ήταν να βασανίζονται από  τους δαίμονες των παθών τους. 

Ακόμα πιο ωραία το περιγράφει ο Βούδας με την Μέση Οδό του. Δεξιά βρίσκεται ο λάθος δρόμος που οδηγεί στην επιθυμία των γήινων πραγμάτων και αριστερά ο λάθος δρόμος που οδηγεί στην επιθυμία των ουράνιων. Στη μέση βρίσκεται η Μέση Οδός, η χρυσή τομή για την οποία μιλούσαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Η οδός της τελειότητας περιγράφεται από την παρακάτω ιστορία του Βούδα:
Ο Sona Kolivisa ήταν ο γιος ενός πλούσιου έμπορα που είχε πάει σε μοναστήρι του Βούδα. Λόγω του πρωτοφανούς ζήλου που επέδειξε, περπατούσε πάνω σε αγκάθια και ο δρόμος του είχε γεμίσει αίματα. Μετά σκέφτηκε: "Και αν γυρνούσα σπίτι και χρησιμοποιούσα τα πλούτη μου για να κάνω καλές πράξεις;"
Ο διδάσκαλος Βούδας, που ήξερε τις σκέψεις του, πήγε και τον ρώτησε: "Όταν ήσουν σπίτι, Sona, έπαιζες μουσική με το λαούτο;"
- "Ναι, δάσκαλε"
"Όταν οι χορδές του λαούτου ήταν πολύ τεντωμένες, έδινε το όργανο τους σωστούς ήχους;"
- "Όχι, δάσκαλε"
"Όταν οι χορδές δεν ήταν πολύ τεντωμένες, ή πολύ χαλαρές τότε το όργανο ακούγονταν καλύτερα. Έτσι δεν είναι;"
- "Έτσι ήταν δάσκαλε"
"Έτσι ακριβώς, Sona, ο υπερβολικός ζήλος οδηγεί στην αυτο-εξύψωση και η έλλειψη ζήλου στη ραθυμία: έχε μια ισορροπία στο ζήλο, και έλεγξε τις δυνάμεις σου με αρμονία. Ας είναι αυτός ο σκοπός σου."

Υπάρχει ένας εσωτερικός πόλεμος στον άνθρωπο μεταξύ της καρδιάς και της επιθυμίας, λέει μια φίλη μου. Μην πολεμάς κανένα από τα δώρα που σου δόθηκαν. Η σύγκρουση αυτή είναι που οδηγεί στην αθλιότητα. Βρες την μέση οδό και τότε θα καταλάβεις ότι γέννηση, θάνατος και αγάπη είναι πράγματα διαφορετικά απ' ότι φανταζόμαστε. Είναι επί της ουσίας το ίδιο πράγμα... 

Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010

William Blake

"Πρέπει να δημιουργήσω ένα σύστημα, 
ή θα σκλαβωθώ από κάποιου άλλου ανθρώπου.
Δεν θα εκλογικεύσω ούτε θα συγκρίνω. 
 Η δουλειά μου είναι να δημιουργώ."

"I must Create a System, 
or be enslav'd by another Man's.
I will not Reason and Compare; 
my business is to Create."

Ο William Blake (1757 - 1827) ήταν ένας ποιητής, εικονογράφος, χαράκτης, συντάκτης, συγγραφέας και ζωγράφος του οποίου οι προσπάθειες, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας και της ανορθόδοξης τη φύσης τους, ήταν σε μεγάλο βαθμό παραγνωρισμένες στη διάρκεια της ζωής του. Η γνώση που απέκτησε όταν εργάστηκε ως χαράκτης του επέτρεψε να παράγει ο ίδιος με το χέρι του, το έργο του το οποίο περιβάλλει τα ποιήματά του. Μια ισχυρή φαντασία είναι εμφανής σε κάθε πτυχή του έργου του Blake. Ανάμεσα στα σημαντικότερα έργα του είναι η εικονογράφηση του βιβλίου του Ιώβ (1825), καθώς και οι εκατό περίπου υδατογραφίες για τη Θεία Κωμωδία του Δάντη ... Ένας βαθιά μυστικιστής, ο Blake ισχυρίστηκε ότι είχε εμπειρίες που τον οδήγησαν να επινοήσει το δικό του σύστημα πεποιθήσεων κατά το οποίο ο δημιουργός του σύμπαντος, τον οποίο μετονόμασε Urizen, σχεδίασε εκδίκηση για την ανθρωπότητα μέσω του Ιησού, που μετονόμασε Orc. Η κοινωνική και πολιτική συνείδηση του επέκρινε την επικρατούσα ακαδημαϊκή ζωγραφική του δέκατου όγδοου αιώνα. Έβλεπε ότι εκπροσωπούσε όλα αυτά που απεχθάνονταν για την ορθολογική, υλιστική εποχή στην οποία ζούσε.

William Blake was a poet, illustrator, engraver, draughtsman, writer and painter whose efforts, due to their idiosyncratic and unorthodox nature, were largely unappreciated in his own lifetime. The knowledge Blake gained from working as an engraver enabled him to produce his own work in which he surrounded one of his poems with his own hand-coloured illustration. A powerful imagination is evident in every aspect of Blake's work. Among his most important works are the Illustrations of the Book of Job (1825), and the hundred or so watercolours to Dante's Divine Comedy...A deeply mystical man, Blake claimed he had visionary experiences that prompted him to invent his own belief system in which the creator of the universe, whom he renamed Urizen, wrought vengeance on mankind through Jesus, renamed Orc. His social and political conscience railed against the prevailing academic painting of the eighteenth century. He saw it as representing all that he came to despise about the rational, materialistic age in which he found himself.

Τα σκίτσα είναι από εδώ / The illustrations are taken from these videos:

Music:
PaulSchwartz from State of Grace (2000) 05 Auguries of Innocence_ Part 1 & 06 Auguries of Innocence_ Part 2

Το ποίημα καθώς και αλλά από την συλλογή του The Pickering Manuscript μπορείτε να τα δείτε εδώ / You can read this and some other poems from his collection The Pickering Manuscript here:
Πληροφορίες - Σύντομη βιογραφία / Informations - Biography:

Σάββατο, 10 Απριλίου 2010

Εγγραφή μέσω email

Enter your email address:

Blog Widget by LinkWithin