Το τελευταίο γνωμικό που κατατέθηκε

Ο Χρύσιππος ο Σολεύς είπε: " "Θα συμπεραίναμε στην περίπτωση ενός όμορφου σπιτιού ότι χτίστηκε για τους ιδιοκτήτες τους και όχι για ποντίκια. Οφείλουμε επομένως, με τον ίδιο τρόπο, να θεωρούμε το σύμπαν σαν το σπίτι των θεών.""

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2008

Is there a democratic economy?

Sniffing around internet I came across this video... Needless to say that this opinion IS food for thought

Richard Wolff is a professor of economics at U Mass Amherst and he talks on the current "financial" crisis and capitalism in general. A form of socialism is presented as a possible alternative. This talk was presented by the Association for Economic and Social Analysis and the journal Rethinking Marxism

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή μέσω email

Enter your email address:

Blog Widget by LinkWithin